การควบรวมกิจการ

    ไคเมร่า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและการดำเนินการ  การควบรวมและ/หรือการซื้อกิจการ  โดยการประสานงานของนักลงทุนที่มีศักยภาพสูงผ่านเครือข่ายของ ไคเมร่า ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่วงราคาประเมินที่ยุติธรรม สำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง  และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการกำหนดเงื่อนไขการดำเนินงานในการทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ให้บริการในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกิจการทั้งทางด้านการซื้อขายกิจการ (Acquisitions) รวมถึงเข้าครอบงำกิจการ (Take over) และการควบรวมกิจการ (Mergers)
  2. ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในการเลือกพันธมิตรร่วมทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการต่อรองเจรจาร่วมทุน
  3. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการลงทุนและ/หรือเพื่อการร่วมทุน