นายอดุลพล จารุเกศนันท์

Mr.Adulpol Charukesnunt / Vice President


ฝ่ายวาณิชธนกิจ
email : adulpol@chimera.co.th

นางสาววัลลภา ตันติศิริโรจน์

Miss. Wallapa Tantisiriroj / Assistant Vice President


ฝ่ายวาณิชธนกิจ
email : wallapa@chimera.co.th